P1020362

Rock on Guanabara Bay - Rio de Janeiro - Brazil